مدرسه راهنمایی شهید سمیه

آموزشی و پرورشی

روش های نوین تدریس در درس هنر مدرسه راهنمایی سمیه

روش های نوین تدریس در درس هنر          مدرسه راهنمایی سمیه

به نام خدا

در رابطه با درس هنر می توان از روش های متعددی برای آموختن مطالب به دانش اموز استفاده کرد. زیرا به علت جذابیت مطالب هنری و استعداد و علاقه ی ذاتی دانش آموزان یادگیری آن ها راحت تر و سریع تر می باشد.

به عنوان مثال برای تدریس درس رنگ ها ابتدا باید رنگ های اصلی را اموزش داد و بعد مثلث رنگ و چرخه های رنگ بعد از توضیحات برای دانش آموزان بهتر ترکیب رنگ ها می توان از طلق های رنگی استفاده کرد. به این صورت که اگر بعد از نشان دادن رنگ های اصلی طلق آبی و قرمز را روی هم قرار داده و نشان دهیم می توانیم رنگ بنفش را که از ترکیب این دو رنگ به وجود می آید آموزش دهیم و همین رنگ های سبز و نارنجی را.

برای آموزش افشاگری نیز می توان از طلق استفاده کرد و قالب افشانگری را روی آن درست کرد. برای آموزش خوشنویسی و نشان دادن حرکات حروف نیز می توان از یک قالب خاصی از سطر مورد نظر استفاده کرد و با یک مقوا در پشت قالب که کم کم آن را بیرون می آوریم     طریقه ی حرکت قلم و نوشتن حروف را به راحتی نشان داد و تنوع ایجاد کرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:13  توسط معلمان  |